DỊCH VỤ

Dịch vụ kiểm định chức năng LSI (vi mạch cỡ lớn)

Dịch vụ kiểm định chức năng LSI (vi mạch cỡ lớn)

Điểm mấu chốt của kiểm định chức năng là “Chiến lược kiểm định” và “trích xuất hạng mục kiểm định một cách đầy đủ”.
Dịch vụ kiểm định chức năng của chúng tôi chú trọng vào trích xuất mục kiểm định một cách đầy đủ đồng thời tạo ra các Test bench và kịch bản chức năng, kiểm tra ngẫu nhiên, và thậm chí là bao phủ chức năng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ từ nhiều góc độ khác nhau. Từ góc nhìn của bên thứ ba, chúng tôi cải thiện chất lượng thiết kế của khách hàng bằng cách triển khai kiểm định chức năng trên các mô hình RTL và C vốn được thiết kế bởi khách hàng.

Dịch vụ trích xuất hạng mục kiểm định

Đối với dịch vụ trích xuất hạng mục kiểm định, chúng tôi đề xuất chiến lược kiểm định tối ưu cho khách hàng, đồng thời cung cấp dịch vụ trích xuất hạng mục kiểm định bằng phương pháp trong Hướng dẫn kiểm định chức năng IP được phát triển bởi STARC (Trung tâm nghiên cứu công nghệ bán dẫn). Chúng tôi sử dụng đặc tả chức năng của khách hàng như là giao diện.

Dịch vụ kiểm định ngẫu nhiên

Chúng tôi thực hiện kiểm định ngẫu nhiêu và kiểm định coverage-driven sử dụng đầy đủ các phương pháp kiểm định tiên tiến. Những phương pháp kiểm định của chúng tôi áp dụng cho OVM, VMM và UVM. Chúng tôi triển khai kiểm định ngẫu nhiên trong môi trường kiểm định tối ưu cho môi trường thiết kế và công cụ thiết kế của khách hàng.

Dịch vụ kiểm định hệ thống

Khi kiểm định hoạt động của hệ thống SoC được thiết kế bởi khách hàng khi đang sử dụng, chúng tôi tiến hành kiểm định chức năng của hệ thống này.

Thông qua việc thu thập những thông tin cần thiết như là số lần truyền dữ liệu và độ trễ với bộ giám sát chức năng, chúng tôi hiểu được điểm then chốt như là sự tập trung chuyển bộ nhớ ở phía trước, sau đó đưa nó trở lại đặc tả yêu cầu và đặc tả chức năng.
Chúng tôi tối ưu hệ thống của khách hàng như thể đó là hệ thống của mình.

Dịch vụ FPGA (mạch tích hợp lập trình)

Dịch vụ FPGA (mạch tích hợp lập trình)

Những năm gần đây, đã có những tiến bộ đáng kể trên FPGA với số lượng lớn cổng trên sản phẩm được sản xuất hàng loạt. Việc kéo dài thời gian đánh giá và kiểm định để kích hoạt hoạt động bình thường của FPGA được coi là có vấn đề và đã trở thành một trở ngại nghiêm trọng cho phát triển sản phẩm.

Trong các dịch vụ cải tiến chất lượng thiết kế FPGA của chúng tôi, chúng tôi xem xét nhiều khía cạnh trong việc phát triển FPGA, bao gồm tạo RTL tự động từ đặc tả, trích xuất hạng mục kiểm định và mô phỏng, đánh giá hiệu suất, kiểm định mạch bất đồng bộ và gỡ lỗi của phần mềm nhúng bằng cách sử dụng nền tảng kiểm định.

Tự động sinh ra RTL từ đặc tả

Bằng cách nhập thông số kỹ thuật vào định dạng cụ thể của chúng tôi, TOP-connected RTL và thanh ghi sẽ được tự động tạo. Chúng tôi hỗ trợ cả TAT ngắn (Thời gian quay vòng) và chất lượng trong thiết kế FPGA.

*Chúng tôi dự định phát hành asertion và tạo các file UCF khác nhau cho các công cụ phát triển FPGA trong tương lai gần.

Dịch vụ kiểm định FPGA (Mạch tích hợp lập trình)

Chúng tôi cải thiện chất lượng của thiết kế FPGA bằng phương pháp kiểm định SoC trong thiết kế FPGA. Ngoài ra, chúng tôi tạo Test-bench để có thể đánh giá hiệu suất và kiểm định sớm các thông số kỹ thuật.

Dịch vụ kiểm định mạch bất đồng bộ (CDC)

Có rất nhiều vấn đề có thể xảy ra với mạch bất đồng bộ như là metastabe, bao phủ trùng, mất dữ liệu, …Khi những vấn đề này xảy ra, rất khó để phân tích nguyên nhân do sự bất thường và khó giải quyết của những vấn đề này. Dẫn đến kết quả là kế hoạch phát triển bị ảnh hưởng lớn.

Chúng tôi kiểm định định dạng để giải quyết những vấn đề của mạch bất đồngmà không cần mô phỏng.

Đối với những khách hàng khó có khả năng tiếp cận các công cụ kiểm định định dạng tốn kém, chúng tôi dùng kiểm định mạng bất đồng bộ (CDC) để xác minh các vị trí vi phạm quy tắc đồng bộ hóa, giúp giải quyết các sự cố ở giai đoạn thiết kế.

Dịch vụ thiết lập nền tảng kiểm định phần mềm nhúng

Chúng tôi có thể tăng tốc độ phát triển phần mềm nhúng bằng cách sử dụng nền tảng kiểm định phần mềm nhúng để thực thi đồng kiểm định phần mềm và phần cứng.

Chúng tôi chuẩn bị một môi trường mô phỏng để xác minh phần mềm nhúng phản ứng với thiết bị thực, vì thế giảm đáng kệ thời gian đánh giá board. Chúng tôi hỗ trợ cả SystemC và SystemVerilog.