Sản phẩm

Mạng cảm biến không dây

Một giải pháp mạng kết nối hoàn chỉnh được phát triển bởi thế mạnh chuyên môn của chúng tôi về giao tiếp không dây, cảm biến, thiết kế điện tử và phát triển phần mềm nhúng.

Nút trung tâm

Nguồn cấp: 5VDC

Giao tiếp: 920MHz RF, WiFi 2.4Ghz chuẩn 802.11b/g/n, Giao tiếp Ethernet RJ45, Kết nối 3G

Nhật ký dữ liệu: Có

Điện năng tiêu thụ: 210 .. 500mA

Kích thước: 100mm x 200mm x75mm

Cấp chống nước: IP50

Nút lặp sóng

Nguồn cấp: năng lượng mặt trời 12VDC

Giao tiếp: RF 920MHz, giao tiếp RS485

Nhật ký dữ liệu: Không

Điện năng tiêu thụ: 14..40mA

Kích thước: 125mm x 125mm x 75mm

Cấp chống nước: IP66

Nút cảm biến

Nguồn cấp: năng lượng mặt trời 12VDC

Giao tiếp: RF 920MHz, RS485, RS232, I2C, 4-20mA Analog

Nhật ký dữ liệu: Có

Điện năng tiêu thụ: 14..48mA*

Kích thước: 255mm x 180mm x 100mm

Cấp chống nước: IP66

* Không có cảm biến đính kèm

Nút điều khiển

Nguồn cấp: 220VAC

Giao tiếp: RF 920MHz, RS485

Nhật ký dữ liệu: Không

Công suất thiết bị điều khiển ngõ ra: 1.5 .. 10 mã lực

Kích thước: 400mm x 500mm x 180mm

Cấp chống nước: IP50

Cảm biến đề xuất

 

No.

Series

Parameters

Range

Resolution or Accuracy

Vendors

DOS20

1

DOS20

Parameters

Temperature

Range

0 .. 100°C

Resolution or Accuracy

0 .. 0.01°C

Vendors

Sakura Eco Tech

2

DOS20

Parameters

Dissolved Oxygen

Range

0 .. 20 mg/L

Resolution or Accuracy

±0.1mg/L, 0 to 8mg/L
±0.2mg/L, 8 to 20mg/L
±10% of reading, 20 to 50mg/L

Vendors

Sakura Eco Tech

3

DOS20

Parameters

Turbidity

Range

0 .. 100 FTU

Resolution or Accuracy

0.1 FTU

Vendors

Sakura Eco Tech

TC500

4

TC500

Parameters

Turbidity

Range

0 .. 500 FTU

Resolution or Accuracy

1 FTU

Vendors

Sakura Eco Tech

TC3000

5

TC3000

Parameters

Turbidity

Range

0 .. 3000 FTU

Resolution or Accuracy

5 FTU

Vendors

Sakura Eco Tech

TCS1000

6

TCS1000

Parameters

Suspended Solid

Range

0 .. 1000 mg/L

Resolution or Accuracy

0.1 mg/L (0 to 49.9 mg/L)
1 mg/L (50 to 1000 mg/L)

Vendors

Sakura Eco Tech

ENV-50-EC-1

7

ENV-50-EC-1

Parameters

Temperature

Range

0 .. 80°C

Resolution or Accuracy

0.01°C

Vendors

Atlas Scientific

8

ENV-50-EC-1

Parameters

Conductivity

Range

5 µS/cm .. 200,000 µS/cm

Resolution or Accuracy

0.01 of range [0.07-99.99] µS/cm
0.1 of range [100.1-999.9] µS/cm
1 of range [1,000-9,999] µS/cm
10 of range [10,000-99,990] µS/cm
100 of range [100,000-999,900] µS/cm

Vendors

Atlas Scientific

9

ENV-50-EC-1

Parameters

Salinity

Range

0 .. 150 ppt

Resolution or Accuracy

0.1 ppt

Vendors

Atlas Scientific

EZO-DO

10

EZO-DO

Parameters

Dissolved Oxygen

Range

0 .. 35 mg/L

Resolution or Accuracy

0.01 mg/L

Vendors

Atlas Scientific

ENV-50-pH

11

ENV-50-pH

Parameters

Temperature

Range

0 .. 80°C

Resolution or Accuracy

0.01°C

Vendors

Atlas Scientific

12

ENV-50-pH

Parameters

pH

Range

0 .. 14

Resolution or Accuracy

0.05

Vendors

Atlas Scientific

SEN-201T

13

SEN-201T

Parameters

Temperature

Range

0 .. 100°C

Resolution or Accuracy

0.01°C

Vendors

Atlas Scientific

S8000CD

14

S8000CD

Parameters

pH

Range

0 .. 12.3

Resolution or Accuracy

0.05

Vendors

Sensorex

DO6400

15

DO6400

Parameters

Dissolved Oxygen

Range

0 .. 200%

Resolution or Accuracy

-

Vendors

Sensorex

YSI-BGA-PE

16

YSI-BGA-PE

Parameters

Blue, Green Algae

Range

0 .. 200,000 cells/mL

Resolution or Accuracy

1 cell/mL

Vendors

YSI

CTD48

17

CTD48

Parameters

Dissolved H­2S

Range

0.01 .. 3 mg/L
0.05 .. 10 mg/L
0.5 .. 50 mg/L

Resolution or Accuracy

Less than 0.1% of reading result

Vendors

AquaMS

OTT-PE

18

OTT-PE

Parameters

Blue, Green Algae

Range

150 .. 2,000,000 cells/mL

Resolution or Accuracy

Low sensitivity

Vendors

HACH

19

OTT-PE

Parameters

Blue, Green Algae

Range

150 .. 200,000 cells/mL

Resolution or Accuracy

Med. sensitivity

Vendors

HACH

20

OTT-PE

Parameters

Blue, Green Algae

Range

150 .. 200,000 cells/mL

Resolution or Accuracy

High sensitivity

Vendors

HACH

SHT21

21

SHT21

Parameters

Air Temperature

Range

-40 .. 125°C

Resolution or Accuracy

0.01°C

Vendors

Sensirion

22

SHT21

Parameters

RHumidity

Range

0 .. 100%

Resolution or Accuracy

0.04%

Vendors

Sensirion

Sensu1500

23

Sensu1500

Parameters

Air Temperature

Range

0 .. 60°C

Resolution or Accuracy

0.5°C

Vendors

Nexty

24

Sensu1500

Parameters

RHumidity

Range

0 .. 100%

Resolution or Accuracy

1%

Vendors

Nexty

25

Sensu1500

Parameters

Wind Speed

Range

0 .. 70 m/s

Resolution or Accuracy

0.1m/s

Vendors

Nexty

26

Sensu1500

Parameters

Wind Direction

Range

0 .. 359°

Resolution or Accuracy

Vendors

Nexty

27

Sensu1500

Parameters

Rainfall

Range

-

Resolution or Accuracy

0.3mm

Vendors

Nexty

Note: * : Fresh water only** : Brackish water

Danh sách cảm biến