Sản phẩm

Giải pháp module không dây
Giải pháp module không dây

Giải pháp module không dây

Giải pháp module không dây

Ứng dụng công nghệ không dây tần số 920Mhz từ Nhật Bản, Cresson là giải pháp tối ưu từ CMEV dành cho thị trường VN với những ưu điểm vượt trội, khả năng ứng dụng cao dành cho công nghệ truyền nhận không dây và Internet Vạn Vật (IoT).

Mạng cảm biến không dây
Mạng cảm biến không dây

Mạng cảm biến không dây

Mạng cảm biến không dây

Một giải pháp mạng kết nối hoàn chỉnh được phát triển bởi thế mạnh chuyên môn của chúng tôi về giao tiếp không dây, cảm biến, thiết kế điện tử và phát triển phần mềm nhúng.