Tin tức

  • Trang chủ / Tin tức / Sản phẩm công ty CM Engineering đăng tải trên trang chủ của bộ Nông Lâm Ngư nhiệp Nhật Bản

Tin tức

26.05.2020

Sản phẩm công ty CM Engineering đăng tải trên trang chủ của bộ Nông Lâm Ngư nhiệp Nhật Bản

Sản phẩm công ty CM Engineering đăng trên trang chủ của bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản.

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/needs/tsunagi_fish_i.html#%E9%B3%A5%E7%8D%A3%E5%AE%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96

VBee Net systemHình 1: Hệ thống VBee Net

Crow Repel systemHình 2: Hệ thống đuổi quạ